cursus Game Development (intermediate)

In deze cursus gaan we dieper in op enkele veelvoorkomende aspecten van Game Development. We leren goed en flexibel programmeren en we gaan de computer aan het werk zetten om levels te genereren. Ook maken we 3d assets met Blender en gaan we in op geluid. Op het eind van de cursus heb je twee speelbare games die je verder uit kan breiden.

Learn by doing. Tijdens en na de les pas je direct de kennis toe in je game.

Als cursist heb je toegang tot een speciaal Slack support-kanaal. Zo kun je vragen stellen aan je docent en medecursisten tussen de lessen door.

Onderwerpen

 • Erven van een class: Composition vs. Inheritance
 • Polymorphism
 • Data-georienteerd Programmeren
 • Object-georienteerd Programmeren (OOP) en waarom we dat niet doen
 • De Stack, Heap en de Cache
 • Garbage Collection
 • Animaties Lerpen met algoritmes
 • Coroutines, delegates, events
 • Gegevens opslaan in een online database
 • Maken van een particle system
 • Pathfinding (A*)
 • Creating a maze game
 • Procedurally generating levels
 • Kennismaking met Machine Learning
 • Maak een game met AI
 • Maken en toevoegen van geluid
 • Maken eigen 3d assets in Blender

Contact / meer informatie


030 268 9208
06 3958 9303
info@eddies-utrecht.nl

© 2020 Eddie's Utrecht