Toogethr Cycles

Toogethr vroeg mij de werkzaamheden van de vorige tech lead over te nemen totdat ze een nieuwe tech-lead in dienst hadden genomen.

Mijn werkzaamheden bestonden uit:

  • Ontwikkelen van de Toogethr Cycles app (uitbreiden van de bestaande Django back-end)
  • Helpen met de refactoring van de bestaande back-end
  • Coachen van development team

De klant over Toogethr Cycles:
In de app regelen uw medewerkers gezamenlijke ritten, werken ze samen aan doelen en doen ze mee aan ludieke challenges (zoals 'fiets de Tour de France'). Uw werknemers bouwen zo een eigen fietscommunity op, wat de onderlinge band tussen collega’s enorm versterkt.

De bestaande back-end zorgde voor veel time-outs en performance issues. De opzet was onnodig gecompliceerd, had een slechte performance en was lastig te onderhouden.

Wat een simpele Django back-end had mogen zijn met een database, bestond uit 10+ microservices in elk hun eigen afgescheiden Docker omgeving, zonder enige logging. Dit zorgde voor veel overhead in termen van CPU en geheugen. Het debuggen kostte hierdoor veel tijd en energie.

Waar mogelijk heb ik gaande het ontwikkelproces van de nieuwe app de bestaande back-end versimpeld.

De Toogethr Cycles app werd volgens schema afgerond en succesvol in de markt gezet. De backend is stabieler geworden. Bij het in dienst treden van een nieuwe tech-lead liep mijn traject ten einde. Ik heb een nieuwe senior Django-developer aangedragen om verdere verbeteringen door te voeren. Deze heeft er een jaar verder gewerkt naar tevredenheid van de klant.

Links

Contact / meer informatie


06 3958 9303
info@eddiesutrecht.nl

© 2023 Eddie's Utrecht